Καινοτομούμε μαζί !
  
  

H κοινή μας πίστη ότι:

  • Είμαστε αποφασισμένοι να επιβιώσουμε και αναπτυχτούμε. H επιβίωση και η ανάπτυξη της Οικονομίας είναι στα χέρια του καθενός μας και όλων μαζί, και όχι μόνο ευθύνη της Κυβέρνησης, των Τραπεζών, της Ευρώπης.
  • Δεν έχουμε χρόνο για αναμονή, ούτε για αργή σταδιακή προσαρμογή, χρειάζονται άλματα στο μέλλον. Μοχλοί για το άλμα είναι η ανάπτυξη και άμεση εφαρμογή καινοτομιών και best practices
  • Μόνος ο καθένας δεν μπορεί, η συμμαχίες και συνέργειες είναι μονόδρομος. Όταν προσφέρουμε στο Γενικό Καλό, επιστρέφει μέρισμα στο Ατομικό Καλό. Υπάρχουν πράγματα που είμαστε Συναγωνιστές (εθνική ανάπτυξη, καινοτομία, οδική Ασφάλεια, περιβάλλον, κλπ) και άλλα που είμαστε Ανταγωνιστές (εμπορική στρατηγική, νέα προϊόντα, τιμές, κλπ). Προωθούμε την Συνέργια με σεβασμό στην νομοθεσία Ανταγωνισμού.
  • Για να είναι βιώσιμη κάθε πρωτοβουλία πρέπει να προσδίδει συγχρόνως όφελος στο Άτομο, στην Εταιρεία (ομάδα) του, στην Κοινωνία, στην Εθνική Οικονομία.