Καινοτομούμε μαζί !
  
  
Η Κοινότητά μας
Καινοτομίες
Οι Υποστηρικτές μας

Εταιρείες :

 • Eπικοινωνούν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες τους
 • Δικτυώνονται με δυνητικούς πελάτες
 • Υιοθετούν και εφαρμόζουν καινοτομίες και best practices
 • Οργανώνουν και επικοινωνούν προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στελέχη Εταιρειών:

 • Διευρύνουν και εμπλουτίζουν την Τεχνογνωσία τους για το προσωπικό και εταιρικό όφελος τους
 • Ανιχνεύουν καινοτομίες και best practices που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στην δουλειά τους
 • Προβάλουν την επαγγελματική τους προσωπικότητα και την Εταιρεία τους
 • Δικτυώνονται με στελέχη άλλων εταιρειών για την προώθηση του οράματος της πρωτοβουλίας

Στελέχη Δημοσίου και Οργανισμών :

 • Συμβάλλουν στην συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
 • Προωθούν τις διαδικασίες νομοθέτησης καινοτομιών
 • Συμμετέχουν στις εξελίξεις της Αγοράς και του Ιδιωτικού τομέα

Στελέχη και Επαγγελματίες χωρίς εργασία :

 • Συμμετέχουν στην ζωή της Αγοράς και εμπλουτίζουν την Τεχνογνωσία τους
 • Προβάλουν την προσωπικότητα τους και δικτυώνονται με δυνητικούς Εργοδότες
 • Εντοπίζουν ευκαιρίες απασχόλησης σε νέες ανάγκες της Αγοράς και καινοτομίες

Πανεπιστημιακοί :

 • Συμβάλλουν στην συνεργασία Eκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Αγοράς
 • Προωθούν την δημιουργία και υλοποίηση καινοτομιών
 • Υποστηρίζουν τις ανάγκες της Αγοράς

Φοιτητές και Απόφοιτοι :

 • Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με την τεχνογνωσία της Αγοράς
 • Ανιχνεύουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δικτυώνονται με δυνητικούς Εργοδότες
 • Συμμετέχουν σε δράσεις που οξύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες