Καινοτομούμε μαζί !
  
  
Η Κοινότητά μας
Καινοτομίες
Οι Υποστηρικτές μας

Οι δράσεις της Πρωτοβουλίας προτείνονται και οργανώνονται από τα μέλη της.
Μεταξύ άλλων μπορεί να είναι :

  • Ομάδες εργασίας για ανάπτυξη, διάχυση και υλοποίηση καινοτομιών
  • Μελέτες και προτάσεις προς Φορείς και Κυβέρνηση για νομοθέτηση
  • Blog για την ενημέρωση και διαβούλευση των μελών
  • Οργάνωση Ημερίδων με εταιρικές παρουσιάσεις για την προώθηση της καινοτομίας
  • Οργάνωση networking events για την δικτύωση των μελών