Καινοτομούμε μαζί !
  
  
Καινοτομίες

Στόχος

Nα εντοπίσει τα εμπόδια, προτείνει τρόπους υπέρβασης τους και αλλαγές της νομοθεσίας, να οργανώσει πιλοτικές εφαρμογές για την ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

Συντονιστής :

Διονύσης Γρηγορόπουλος

Προμηθευτής/ές

 

Ποιοι την Εφαρμόζουν

 

Οφέλη

Μείωση Κόστους – Βελτιστοποίηση Διαδικασιών & Χρόνου – Βέλτιστη Διαχείριση & Ελέγχου Δ.Α. & Τιμολογίων – Συνεργασίες – Αμεσότητα στην πληροφορία – Customer Service – Αναβάθμιση Profil Εταιρείας – Διαφάνεια – Αυτοματοποίηση Διαδικασιών – Περιβαλλοντικά Φιλικό.

Ποιοι θα κερδίσουν;

Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην αλυσίδα Εφοδιασμού – Παραγωγής – Εκμετάλλευσης & Εμπορίας (Μεταφορικές – Εμπορικές – Παραγωγικές – Υπηρεσιών – Βιμομηχανίας – 3PL – Διαμεταφορικές – Εισαγωγικές – Εξαγωγών).

Ποιοι θα ζημιώσουν;

Μείωση Τζίρου εταιρειών επεξεργασίας Xάρτου – Εκτυπώσεων – Courirer.

Συνημμένα Αρχεία

Παρουσίαση Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (Sofakis Partners & Co)

Περιοχή Μελών (μόνο για εγγεγραμμένα μέλη, γίνετε μέλος εδώ)

  • Aν είσαι μέλος της ομάδας εργασίας, εδώ μπορείς να ενημερώσεις και ενημερωθείς στην εργασία της ομάδας.

Σχετικά Άρθρα