Καινοτομούμε μαζί !
  
  

Στόχος

Nα επικοινωνήσει οφέλη, να τυποποιήσει υπολογισμό, να οργανώσει πιλοτικές εφαρμογές για στόλους φορτηγών.

Συντονιστής :

Γεώργιος Αγερίδης

Προμηθευτής/ές

Εταιρείες συμβούλων και εφαρμογών όπως ΤΕΛΕΝΑVIS (www.telenavis.gr) , LOGISTICSWAY (www.Logisticsway.gr), κα

Ποιοι την Εφαρμόζουν

Όλες οι εταιρείες που με τις δραστηριότητες  τους παράγουν CO2 , είναι υποχρεωμένες από την ευρωπαϊκή νομοθεσία να μειώσουν το αποτύπωμα τους στο Διοξείδιο του άνθρακα.

Οφέλη

Μείωση των εκπομπών ρύπων, βελτίωση του περιβάλλοντος. Για τις μεταφορικές, προμηθευτικές εταιρείες θα είναι στο άμεσο μέλλον προϋπόθεση συνεργασίας με μεγάλες άλλες εταιρείες,  να εφαρμόζουν πολιτικές μείωση τους αποτυπώματος, διότι έτσι διευκολύνουν και τις άλλες εταιρείες να επιτύχουν και τους δικούς τους στόχους μείωσης του CO2

Συνημμένα Αρχεία

Περιοχή Μελών (μόνο για εγγεγραμμένα μέλη, γίνετε μέλος εδώ)

  • Aν είσαι μέλος της ομάδας εργασίας, εδώ μπορείς να ενημερώσεις και ενημερωθείς στην εργασία της ομάδας.

Σχετικά Άρθρα